Класация на университетите в България – магистърски прием

Тези дни се замислих за подреждането на университетите в България. Спомням си старите клишета, в които номер едно винаги беше Софийски университет и горе долу в топ 5 подреждането също беше стандартно. Поразрових се в интернет по темата, като целта ми беше да намеря малко по-съвременни класации и индикатори. По-специално ми е интересно подреждане на икономическите университети в страната.

 

В интерес на истината попаднах на две класации. Едната от класациите е публикувана е на webometrics и топ 10 на университетите в България изглежда така:

 

класация на университетите в България

Източник: http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria към 25 април 2014

Според тази класация водещ е СУ, който е и с 805 позиция в световната класация, следван от Нов български университет, а след тях е Технически университет София. Не знам до колко е достоверна тази класация, както и не можах да открия индикаторите, по които подреждат. Виждам тук и значително разместване от това, което имам в представите си за университетите в България.

Другият източник на който попаднах е разработка на Министерство на образованието и науката. Дори са направили специален сайт, в който се казва какви индикатори са използвани, може да се филтрират резултати по различни параметри и т.н. Не знам до колко е актуална информацията, тъй като опциите са 2012 и 2013 година. Може да разгледате и вие тук.

В интерес на истината, в началото ми беше малко трудно да се ориентирам в индикаторите и подрежданията. Първо се запознах с методологията на оценка, която са използвали при така наречената Рейтингова система на висшите училища в България. Там казват, че рейтинговата система използва 77 различни индикатори, по които могат да се правят сравнения между висшите училища. Те са формирани на базата на статистически данни, събрани от различни източници, включително и от социологически проучвания. Индикаторите са разделени в 6 групи:

 • Учебен процес;
 • Научни изследвания;
 • Учебна среда;
 • Социално-битови и административни услуги;
 • Престиж;
 • Реализация и връзка с пазара на труда.

Според информационния сайт на МОН, резултатите се изчисляват като се използват индикатори в различни мерни единици (брой, оценка по скала, процент, лева и т.н.). Затова се налага стандартизиране на стойностите им по статистическа процедура, наречена z-точки, която ги привежда в един мащаб и едновременно с това запазва наредбата и пропорциите между тях. Стандартизирането се извършва по класически метод, който използва средна претеглена стойност и стандартно отклонение. В класациите крайната оценка за всяко висше училище е представена като резултат по скала от 0 до 100.

Има и предупреждение за внимателно използване на класациите, защото получените класации понякога може да се дължат на минимални разлики или на индикатори, които не са еднакво значими за различните потребители. Използването на различен набор от индикатори и/или даването на различни тежести на отделните индикатори можело да доведе до различни подредби на висшите училища в класациите.

Според рейтинговата система на МОН при включен филтър за висши училища само в професионално направление Икономика (мен ме интересува именно такова подреждане) се получи следния резултат:

 

Класация на университетите в България

Източник: http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfWEZcUmleTkxK към 25 април 2014

Или иначе казано, според индикаторите на МОН, трите най-добри университета в страната за изучаване на специалности в направление икономика са Американски университет в Благоевград, Софийски университет и УНСС. Съответно разликите по точки са почти никакви 65, 63 и съответно 61 точки.

Другото, което направих е да филтрирам по магистърски програми отново в направление икономика. Там резултатите изглеждаха така:

 

Икономически университети - класация

Източник: http://rsvu.mon.bg/rsvu3/#RankingPlace:YFFfWEZcUmleTkxSfQ.. към 25 април 2014

Общо взето подреждането се запазва, като единствено от класацията ми изчезна Американският университет. Може би там залагат основно на бакалавърските програми.
Мен по-специално ме интересуват магистърските програми на университетите в София, тъй като към момента живея и работя в София. Точно по-тази причина май ще разгледам магистърските програми с икономическа и бизнес насоченост на Софийски университет и Университета за национално и световно стопанство.

Магистърските програми в Софийски университет за завършили икономисти са следните:

 • Приложна икономика
 • Статистика, иконометрия и актюерство
 • Финанси и банково дело
 • Икономика и управление на енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги
 • Счетоводство и контрол
 • Финансов мениджмънт на английски език

Разгледах съответните програми и май единствено от тези ме грабват Приложна икономика и Финансите. Първата ми се струва малко по-интересна и в програмата казват, че целта на програмата е да подготвя специалисти с високи аналитични и практически умения, които да изследват и анализират икономическите проблеми. Тя дава възможност на студентите да се специализират в две области Макроикономика или Икономика на фирмата.

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.